Starostwo Powiatowe w Brzozowie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Podsumowanie Współzawodnictwa Sportowego Szkół 2014/2015 - fotorelacja

Email Drukuj PDF
Oddanie drogi Barycz-Nozdrzec
 
 

KONSULTACJE SPOŁECZNE NOWEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO

Email Drukuj PDF

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” zaprasza do udziału w otwartych konsultacjach społecznych dotyczących opracowania Strategii Rozwoju Lokalnego na lata 2016-2022.

Na spotkania zapraszamy mieszkańców gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania: Brzozów, Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica Rosielna i Nozdrzec. Opinie i uwagi uzyskane od Państwa podczas spotkań konsultacyjnych posłużą nam do identyfikacji najważniejszych problemów i potrzeb oraz przygotowania nowej Strategii Rozwoju Lokalnego.

XI sesja Rady Powiatu w Brzozowie

Email Drukuj PDF
O szkołach ponadgimnazjalnych i wynikach tegorocznej matury

sesja_wrzesien2015aKoniec wakacji i rozpoczęcie nowego roku szkolnego wiązały się bezpośrednio z tematem przewodnim XI sesji Rady Powiatu w Brzozowie, która odbyła się 23 września br.
W trakcie obrad Radni wysłuchali informacji dotyczącej stanu realizacji przez powiat zadań oświatowych przez powiat oraz wyników egzaminów maturalnych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2014/2015, które przedstawił Piotr Tasz – Naczelnik Wydziału Oświaty, Rozwoju Regionalnego i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Brzozowie. Naczelnik przypomniał dla jakich szkół powiat jest organem prowadzącym i dokonał ich krótkiej charakterystyki. W nowo utworzonym Zespole Szkół Ogólnokształcących kształci się 560 uczniów. W bieżącym roku szkolnym w klasach pierwszych liceum ogólnokształcącego rozpoczęło naukę182 uczniów w 6 oddziałach (o 14 uczniów więcej niż w ubiegłym roku szkolnym). Od 1 września br. w Zespole działa również Gimnazjum Dwujęzyczne, do którego uczęszcza 25 uczniów.

Nowy prezes wybrany

Email Drukuj PDF

soltysi201532-letni Andrzej Wrona, sołtys Golcowej wybrany został nowym Prezesem Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Sołtysów Powiatu Brzozowskiego podczas walnego zebrania sołtysów, jakie miało miejsce 22 września br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Brzozowie. W jego pracy społecznej wspierać go będzie Zarząd Stowarzyszenia w składzie: Barbara Dudek (sołtys Humnisk-Skrzyżowanie), Tadeusz Szarek (sołtys Jasienicy Rosielnej), Tadeusz Wójcik (sołtys Trześniowa), Bernadeta Cichocka (sołtys Siedlisk) oraz Ryszard Kopczyk (sołtys Niebocka).

- Rola sołtysa się zmienia. Odpowiedzialność, jaka na nim spoczywa jest coraz większa, a nie ma to niekiedy przełożenia na szacunek, jakim jest darzony. Jest to o tyle przykre, że przecież każdy sołtys chce się wykazać i czegoś dokonać w swojej kadencji. Ma swoje ambicje i zdecydowanie nie chce zawieść wyborców – zapewniał ustępujący z funkcji Prezesa Tadeusz Wójcik, który przewodniczył obradom. – Korzystając z okazji chciałbym wszystkim z Państwa podziękować za współpracę przez minione 12 lat. Było mi bardzo miło z Państwem pracować i jestem przekonany, że nowy Prezes również znajdzie w Państwu oparcie.

Konkurs - „Potrawa Regionu Brzozowskiego”

Email Drukuj PDF

Grupa nieformalna „Razem na rzecz rozwoju KGW powiatu brzozowskiego”, Towarzystwo Ziemi Haczowskiej oraz Brzozowska Powiatowa Rada Organizacji Pozarządowych ogłaszają konkursy z nagrodami pn:

"Potrawa Regionu Brzozowskiego”

Konkurs skierowany jest do „Kół Gospodyń Wiejskich”, organizacji pozarządowych, właścicieli gospodarstw agroturystycznych osób prywatnych z powiatu brzozowskiego.

Celem konkursu jest:
- popularyzacja kuchni regionalnej,
- promowanie potraw specyficznych dla naszego regionu,
- budowa tożsamości kulturowej w oparciu o ciągłość tradycji przekazywana przez starszych młodszym pokoleniom,

Dołącz do Drużyny SuperW – zostań wolontariuszem!

Email Drukuj PDF

infografika2_superwCo roku do SZLACHETNEJ PACZKI i AKADEMII PRZYSZŁOŚCI zgłaszają się osoby zainspirowane ideą mądrej pomocy – bohaterowie zmiany społecznej. Tworzą Drużynę SuperW, łączą biednych i bogatych.

W tym roku walczymy z biedą ze zdwojoną siłą – zapraszamy Cię do zostania wolontariuszem AKADEMII PRZYSZŁOŚCI lub SZLACHETNEJ PACZKI, co oznacza, że sam wybierasz rolę, w jakiej zmieniasz świat. Jako SuperW Akademii pomożesz dziecku przejść od porażki w szkole do sukcesu w życiu, a jako SuperW Paczki przekażesz impuls do zmiany potrzebującej rodzinie.

OGŁOSZENIE

Email Drukuj PDF

O G Ł O S Z E N I E
o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego

1. Podstawa prawna:
art. 23 ust 1 pkt 1 w związku z art. 19 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13 z późn. zm.).

2. Nazwa i adres właściwego organizatora:
Powiat Brzozowski
adres: 36-200 Brzozów, ul. Armii Krajowej 1

Strona 1 z 8

STAROSTWO POWIATOWE W BRZOZOWIE
ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów
tel. 13/ 43 426 45
fax. 13/ 43 426 45
e-mail: starostwo@powiatbrzozow.pl

STAROSTWO POWIATOWE W BRZOZOWIE
ul. 3-Maja 51, 36-200 Brzozów
tel. 13/ 43 410 74
fax. 13/ 43 410 74
e-mail: starostwo@powiatbrzozow.pl