Starostwo Powiatowe w Brzozowie

  • Wysoki kontrast
  • Zwiększ czcionkę
  • Domyślny rozmiar
  • Zmniejsz czcionkę

KOMUNIKAT

Email Drukuj PDF
KOMUNIKAT
STAROSTY BRZOZOWSKIEGO

1 sierpnia 2016 roku minie 72 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.

Pragnąc uczcić to ważne w dziejach Narodu wydarzenie, a także złożyć hołd uczestnikom
i cywilnym ofiarom Powstania, w całym kraju
w rocznicę godziny „W” tj. godzinie 17:00 włączone zostaną syreny.

Podany zostanie sygnał trwający 1 minutę emitowany dźwiękiem ciągłym.

XXI SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO

Email Drukuj PDF

Z A W I A D O M I E N I E
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 22 lipca 2016 roku (piątek) o godz. 13-tej odbędzie się:

XXI SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO
Sesja odbędzie się w sali narad budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie
przy ul. 3 Maja 51.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6. Ocena działalności Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego
Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian uchwały budżetowej na 2016 rok,
b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2016-2022.
8. Interpelacje i zapytania Radnych.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik

Święto brzozowskich policjantów

Email Drukuj PDF

OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na uczestników warsztatów w Powiatowym Centrum Integracji Społecznej w Orzechówce

Email Drukuj PDF

OGŁOSZENIE
o naborze kandydatów na uczestników warsztatów w Powiatowym Centrum Integracji Społecznej w Orzechówce

W Centrum będą działać następujące warsztaty :
1) rękodzielniczo-rzemieślniczy 2) remontowo - porządkowy

Cel: zwiększenie szans na zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

Kto może uczestniczyć w zajęciach Centrum?
Do udziału w Centrum zapraszamy niezatrudnionych mieszkańców Powiatu Brzozowskiego w wieku aktywności zawodowej (18-64 lat) m.in. osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, które znajdują się w sytuacji uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym oraz społecznym, zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

Najzdolniejsza młodzież nagrodzona przez starostę

Email Drukuj PDF

Dzieci Gór i Dolin - Niebocko 2016

Email Drukuj PDF

MASZ SZANSĘ ZDOBYĆ UPRAGNIONE WYKSZTAŁCENIE

Email Drukuj PDF

LOGO FUNDACJI STANISŁAWY BIEŃCZAKIII edycja „Agrafki Agory” - Lokalnego Konkursu Stypendialnego organizowanego przez Fundację Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak „Agrafka Agory” - Lokalny Konkurs Stypendialny jako partnerski program Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji Agory realizowany jest w roku akademickim 2016/2017 przez Fundację Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak. To już III edycja Konkursu w naszej Fundacji.
Głównymi celami „Agrafki Agory” są: pomoc osobom młodym, zdolnym, pochodzącym z rodzin ubogich w podjęciu i kontynuowaniu nauki na studiach wyższych, rozwój zainteresowań i talentów, a także wzrost zaangażowania społecznego wśród studentów. Konkurs stypendialny służy także rozwojowi idei stypendiów w Polsce.

Strona 1 z 11

STAROSTWO POWIATOWE W BRZOZOWIE
ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów
tel. 13/ 43 426 45
fax. 13/ 43 426 45
e-mail: starostwo@powiatbrzozow.pl

STAROSTWO POWIATOWE W BRZOZOWIE
ul. 3-Maja 51, 36-200 Brzozów
tel. 13/ 43 410 74
fax. 13/ 43 410 74
e-mail: starostwo@powiatbrzozow.pl