Starostwo Powiatowe w Brzozowie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Wywiad z Michałem Szubą półfinalistą programu MAM TALENT

Email Drukuj PDF

Pierwsze gimnazjum dwujęzyczne w powiecie brzozowskim

Email Drukuj PDF

sesja_luty2015V sesja Rady Powiatu w Brzozowie

Podjęcie uchwały dotyczącej założenia dwujęzycznego gimnazjum przy I Liceum Ogólnokształcącym w Brzozowie było najważniejszym punktem V sesji Rady Powiatu w Brzozowie, która miała miejsce 25 lutego br.

Decyzja o utworzeniu gimnazjum dwujęzycznego podjęta została po przeprowadzeniu szeregu działań przygotowawczych w tym zakresie. Zgodnie z art.5 ust. 5b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, który mówi, że jednostka samorządu terytorialnego może założyć szkołę, której prowadzenie nie należy do jej zadań własnych po zawarciu porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie danego typu szkoły jest zadaniem własnym –Zarząd Powiatu w Brzozowie wystąpił do wszystkich samorządów gminnych o wyrażenie stanowiska dotyczącego założenia i prowadzenia przez powiat brzozowski gimnazjum dwujęzycznego. Inicjatywę poparły trzy samorządy gminne: Haczów, Domaradz i Jasienica Rosielna, z którymi zawarto stosowne porozumienia. Pomysł utworzenia gimnazjum dwujęzycznego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Brzozowie został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu w Brzozowie. Kolejnym krokiem było upoważnienie Rady Powiatu w Brzozowie udzielone Zarządowi Powiatu do podjęcia działań zmierzających do utworzenia ww. szkoły. Uchwała w tej sprawie została podjęta jednomyślnie 21 stycznia br. Finałem dotychczasowej procedury było podjęcie przez Radę Powiatu uchwały w sprawie założenia gimnazjum dwujęzycznego i utworzenia zespołu szkół oraz nadania im statutów na sesji 25 lutego br. Na 18 obecnych na sesji Radnych - nad uchwałą głosowało 17, z czego za utworzeniem gimnazjum dwujęzycznego i zespołu szkół oraz nadaniem im statutów opowiedziało się 12 radnych, przeciw – 3 i 2 wstrzymało się od głosu.

ZAPROSZENIE na szkolenie

Email Drukuj PDF

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Biuro Powiatowe w Brzozowie ul. 3-go Maja 1, 36-200 Brzozów
Tel. (13) 434 41 01, fax. (13) 434 31 61

ZAPROSZENIE

BIURO POWIATOWE AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA W BRZOZOWIE
oraz POWIATOWY ZESPÓŁ DORADZTWA ROLNICZEGO W BRZOZOWIE
ma przyjemność zaprosić na szkolenie z zakresu

V SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO

Email Drukuj PDF

Z A W I A D O M I E N I E

Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 25 lutego 2015 roku (środa) o godz. 13-tej odbędzie się:
V SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO
Sesja odbędzie się w sali narad budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie
przy ul. 3 Maja 51.

Porządek obrad:

Męska sylwetka

Email Drukuj PDF

Zaproszenie na spotkanie

Email Drukuj PDF

W związku z trwającym naborem wniosków w konkursie grantowym organizowanym w ramach projektu Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne Brzozowska Powiatowa Rada Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w czwartek 19.02.2015 r. o godz. 15,00 w sali konferencyjnej Hotelu Alta w Brzozowie ul. 3-go Maja 70 (kompleks Hotel – Delikatesy).

W ramach konkursu młode organizacje pozarządowe (które zostały wpisane do KRS-u lub innego rejestru nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku), grupy nieformalne i grupy samopomocowe z województwa podkarpackiego mają szansę na pozyskanie od 2 000 zł do 5 000 zł na realizację inicjatyw wpisujących się w sferę działalności pożytku publicznego.

Mistrzostwa Powiatu w pływaniu

Email Drukuj PDF

Strona 1 z 10

STAROSTWO POWIATOWE W BRZOZOWIE
ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów
tel. 13/ 43 426 45
fax. 13/ 43 426 45
e-mail: starostwo@powiatbrzozow.pl

STAROSTWO POWIATOWE W BRZOZOWIE
ul. 3-Maja 51, 36-200 Brzozów
tel. 13/ 43 410 74
fax. 13/ 43 410 74
e-mail: starostwo@powiatbrzozow.pl