PLAKAT BRZOZOW

kardiologia

Po wielu staraniach, niemal trzy lata od otworzenia Oddział Kardiologiczny Szpitala

...

Ks. Tomasz ZIĘBA

Ksiądz Prałat Tomasz Zięba (7 XI 1931 – 7 I 2017)

Duszpasterska misja szpitalnego kapelana czyniła

...

ks drewniak

Ksiądz Prałat Adam Drewniak (15 XII 1953 – 6 I 2017)

Pogodny uśmiech i łagodny wzrok ujmowały,

...

Z A W I A D O M I E N I E
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 25 stycznia

...