Pamiątkowe zdjęcie

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uhonorowało kilkanaście spośród 346 Powiatowych

...

Hubertek SIEPOMAGA ulotka 1

W związku z decyzją Ministra Obrony Narodowej w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia cyklu szkoleń

...

Regulacje prawne wynikające z przepisów wprowadzających zmiany w systemie edukacji.

Mając na

...

Z A W I A D O M I E N I E
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 22 lutego

...