* Osoby powracające:

Warunki kwarantanny dla tych osób: Kwarantanna

W dniu 17.03.2020r. zostanie zamieszczony wzór wniosku o wydanie zaświadczeń potwierdzających przekroczenie granicy.


* Domownicy:

Po przeprowadzonym wywiadzie telefonicznym przez Inspekcję Sanitarną osoby te NIE SĄ OBJĘTE kwarantanną j/w, lecz nadzorem epidemiologicznym (informacje zostają przekazane tym osobom przez Inspekcję Sanitarną).