Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31.03.2020 r. (poz. 566), osoby te podlegają obowiązkowej kwarantannie wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi. Kwarantanna trwa 14 dni licząc od dnia następującego po dniu przekroczenia granicy. Osoby te winny niezwłocznie skontaktować się telefonicznie pod numery telefonów podane poniżej. Przypomina się, że osoby te nie są zwolnione od obowiązku izolacji od pozostałych domowników.

więcej informacji na stronie
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzozowie