znaki strona www

 DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

Dobiegają końca prace związane z zabezpieczeniem osuwiska w ciągu drogi powiatowej Izdebki – Hłudno wraz z odbudową nawierzchni drogi w Izdebkach. Były one niezbędne, gdyż zsuwanie się warstw ziemi w obrębie osuwiska aktywnego powodowało sukcesywne zapadanie się drogi i niszczenie jej nawierzchni co zagrażało całkowitym oberwaniem. Koszt inwestycji wyniósł 1 148 757,89 zł. Dzięki staraniom władz powiatu brzozowskiego pozyskano dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 919 006 zł co stanowi 80 % wartości zadania. Powiat brzozowski ze środków własnych dołożył 229 751,89 zł.

osuwisko Izdebki4 osuwisko Izdebki1

Obszerna inwestycja obejmowała w szczególności stabilizację skarpy poniżej drogi powiatowej poprzez wykonanie konstrukcji oporowej w postaci dwóch ścian żelbetowych kotwionych do gruntu, jak również wykonanie głębokich pali żelbetowych typu CFA spiętych oczepem. Prace przy osuwisku polegały także na odbudowie korpusu drogowego, tj. budowie nasypu, wykonaniu konstrukcji nawierzchni jezdni oraz pobocza. 

osuwisko IzdebkiW ramach przedsięwzięcia został uregulowany również niesprawny do tej pory system odwodnienia, który zwiększy samooczyszczanie się wód opadowych poprzez odprowadzenie ich ściekiem betonowym w rejony poniżej osuwiska do przydrożnego rowu. Wykonawcą inwestycji była firma „Remost” Sp. z o.o. z Dębicy. – Cieszymy się, że dzięki wsparciu z budżetu państwa możemy realizować prace przy zabezpieczaniu niebezpiecznych osuwisk występujących na terenie naszego powiatu. Są to inwestycje kosztowne ale bardzo potrzebne. Zdajemy sobie sprawę, jak istotne są to szlaki dla podróżujących, z uwagi na konieczność dojazdu do szkoły, czy też pracy – podkreślił Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd.

Droga powiatowa Izdebki – Hłudno jest trasą często uczęszczaną przez kierowców nie tylko z Gminy Nozdrzec, ponieważ stanowi duży skrót w kierunku Brzozowa. Zabezpieczone osuwisko i odbudowana nawierzchnia na odcinku drogi w Izdebkach na pewno znacząco wpłynie na poprawę komfortu jazdy, ale przede wszystkim bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

  

 

  * * * 

 

izdebki osuwisk3Koszt inwestycji wyniósł 1 148 757,89 zł i był związany z zabezpieczeniem osuwiska w ciągu drogi powiatowej Izdebki – Hłudno wraz z odbudową nawierzchni drogi w Izdebkach. Dzięki staraniom władz powiatu brzozowskiego pozyskano dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 919 006 zł co stanowi 80% wartości zadania. Powiat brzozowski ze środków własnych dołożył 229 751,89 zł co stanowi 20% udziału w zadaniu.

Prace przy osuwisku obejmowały w szczególności stabilizację skarpy poniżej drogi powiatowej poprzez wykonanie konstrukcji oporowej w postaci dwóch ścian żelbetowych kotwionych do gruntu, jak również wykonanie głębokich pali żelbetowych typu CFA spiętych oczepem. Odbudowano także korpus drogowy, tj. nasyp, wykonano konstrukcję nawierzchni jezdni oraz pobocza. W ramach przedsięwzięcia został uregulowany niesprawny do tej pory system odwodnienia, który zwiększy samooczyszczanie się wód opadowych poprzez odprowadzenie ich ściekiem betonowym w rejony poniżej osuwiska do przydrożnego rowu.

Droga powiatowa Izdebki – Hłudno jest trasą często uczęszczaną przez kierowców, zabezpieczone osuwisko i odbudowana nawierzchnia na odcinku drogi w Izdebkach na pewno znacząco wpłynie na poprawę komfortu jazdy, ale przede wszystkim na bezpieczeństwo podróżujących.

Wykonawcą inwestycji była firma „Remost” Sp. z o.o. z Dębicy.

izdebki osuwisk2 izdebki osuwisk