znaki strona www

 DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

704 705,15 złotych kosztowała przebudowa drogi powiatowej Krzemienna-Ulucz w miejscowościach Ulucz. Samorząd powiatu brzozowskiego pozyskał na ten cel duże dofinansowanie w wysokości 536 077 zł. Wkład własny powiatu wyniósł 168 628,15 zł.

W ramach inwestycji nową nawierzchnię zyskało 1220 m drogi. Ponadto rowy zostały oczyszczone z namułu, skarpy drogowe umocnione zostały gabionami siatkowo-kamiennymi oraz zamontowano stalowe bariery ochronne. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna w Dębicy. Utrzymanie dróg w dobrym stanie jest równie ważne jak ich budowa czy modernizacja. A powiat brzozowski ma pod swoją pieczą 242 km dróg powiatowych, zapewniających dojazd i komunikację do wszystkich miejscowości powiatu.

Całkowita wartość projektu: 704 705,15 zł

Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 536 077,00 zł

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna w Dębicy

droga ulucz droga ulucz2