znaki strona www

 DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

Korzystając ze środków powodziowych z budżetu państwa udało się przebudować drogę powiatową Niebocko przez wieś. Wartość inwestycji to 612 879,41 zł, z czego 389 770,00 zł stanowi pozyskane dofinansowanie. Pozostała kwota to wkład własny powiatu. Co ważne, nową nawierzchnię zyskało aż 1,5 km drogi.

- Staramy się, aby powiatowa infrastruktura drogowa zarządzana była w najlepszy możliwy sposób, tak aby zapewnić nie tylko duży komfort jazdy, ale przede wszystkim jak najwyższy poziom bezpieczeństwa, zarówno dla pieszych, jak i kierowców. Jestem przekonany, że ta inwestycja będzie służyć mieszkańcom Niebocka i okolic – akcentuje Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd.

droga niebocko droga niebocko3

 

W ramach inwestycji nie zabrakło licznych prac towarzyszących. Do tych najbardziej kosztownych zaliczyć trzeba umocnienie skarpy drogowej i zabezpieczenie wylotów przepustu. Zamontowano również ochronne stalowe bariery na przepustach oraz przebudowano rowy poprzez ich mechaniczne pogłębienie z wyprofilowaniem dna i skarp. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna w Dębicy.

Całkowita wartość projektu: 612 879,41 zł

Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 389 770,00 zł

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna w Dębicy

droga niebocko2 droga niebocko4