rada społeczna szpitala

Głównym punktem podczas pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza był wybór Wiceprzewodniczącego. Został nim Janusz Draguła, za którego kandydaturą głosowało 9 członków przy 1 głosie wstrzymującym się.

rada społeczna szpitala3

rada społeczna szpitala1Spotkanie odbyło się 23 lipca br. w świetlicy budynku administracyjnego Szpitala, gdzie posiedzenie prowadził w nowym składzie osobowym Przewodniczący Rady Społecznej Szpitala Wiesław Marchel – Dyrektor - Członek Zarządu Powiatu w Brzozowie. W skład rady, powołanej 18 czerwca podczas VIII Sesji Rady Powiatu w Brzozowie weszli również: Grzegorz Florek (przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego), Urszula Brzuszek, Janusz Draguła, Adam Jajko, Stanisław Drabek, Henryk Kozik, Marta Częczek, Ewa Tabisz, Zygmunt Błaż, Magdalena Korona oraz Ryszard Wesołowski.

Podczas posiedzenia inauguracyjnego omówiono także sprawy bieżące dotyczące sytuacji finansowej i medycznej Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, które przedstawił Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Piotr Organ oraz Zastępca Dyrektora ds. Świadczeń Medycznych Marcin Bochniarz. Informację na temat inwestycji wykonywanych na terenie szpitala tj. remontu kotłowni, termomodernizacji dwóch budynków: Administracyjnego i Dziennego Oddziału Psychiatrycznego oraz nowych miejsc parkingowych przekazał zebranym Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych Piotr Pilawski.

rada społeczna szpitala2