Najbliższa XLI Sesja Rady Powiatu w Brzozowie odbędzie 27 kwietnia br. 13:00 

Poprzednie sesje dostępne są pod adresem:

https://transmisjaobrad.info/channels/126/powiat-brzozowski