Najbliższa XLIX Sesja Rady Powiatu w Brzozowie odbędzie 25 stycznia br. o godz 13:00 

Poprzednie sesje dostępne są pod adresem:

https://transmisjaobrad.info/channels/126/powiat-brzozowski