XXXIsesja


Najbliższa XXXI Sesja Rady Powiatu w Brzozowie odbędzie 23 czerwca br. 13:00