Z A W I A D O M I E N I E

Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego, że w dniu 22 marca 2017

...

Celem projektu jest zmniejszenie ryzyka wykluczenia cyfrowego przez nabycie, uzupełnienie lub

...

Gest nagroda

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na posiedzeniu 8 listopada br. przyznał Zespołowi

...

Celem projektu jest zmniejszenie ryzyka wykluczenia cyfrowego przez nabycie, uzupełnienie lub

...

DSC 639430 listopada br. odbył się w Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzozowie pokaz kulinarny, pod hasłem

...