Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie informuje, że w dniach od 09.08.2022 r. do 10.08.2022 r.

...
Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie zawiadamia o całkowitym zamknięciu drogi powiatowej nr 2041R
...
Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie zawiadamia o całkowitym zamknięciu odcinka drogi powiatowej  nr 2039R
...
Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie zawiadamia o całkowitym zamknięciu drogi powiatowej  Nr 1936R
...
Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie zawiadamia o całkowitym zamknięciu drogi powiatowej nr 1962R
...