Gest nagroda

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na posiedzeniu 8 listopada br. przyznał Zespołowi

...

99. rocznicę odzyskania niepodległości przez nasz kraj, świętowano we wszystkich gminach powiatu

...

Celem projektu jest zmniejszenie ryzyka wykluczenia cyfrowego przez nabycie, uzupełnienie lub

...

„Polski Produkt Przyszłości"

W konkursie mogą wziąć udział uczelnie, instytuty naukowe i badawcze oraz

...