BIZNES INICJATOR

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza nabór do III Edycji rekrutacji do projektu

...

szpital umowa RPO

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny otrzymał prawie 9 mln zł na

...

Nowy komendant

Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Andrzej Babiec, po zasięgnięciu opinii Starosty

...

konwent

Stanowisko w sprawie odpowiedzi Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego na wniosek o przebudowę dróg

...

Brzozowski Konwent SamorządowyStarosta Brzozowski Zygmunt Błaż przewodniczył posiedzeniu Brzozowskiego Konwentu Samorządowego, który miał

...