Integracja dla rozwoju samorządów

Konferencja pt. „Rola partnerstw we współpracy samorządów", zorganizowana została 9 września 2021 r. w Brzozowie we współpracy ze Związkiem Miast Polskich w ramach projektu „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego", w którym aktywnie uczestniczy Powiat Brzozowski wraz z gminami. Wynikiem prac w ramach projektu będzie Strategia Terytorialna Partnerstwa Gmin Powiatu Brzozowskiego zawierająca m.in. planowane projekty realizowane przez partnerstwo mające na celu uatrakcyjnienie obszaru, wzrost poziomu życia mieszkańców, poprawę atrakcyjności inwestycyjnej czy rozwój oferty turystyczno-rekreacyjnej.

Podczas konferencji o współpracy samorządowej, na podstawie aspektów praktycznych opowiedzieli Justyna Wieczorkiewicz-Molendo oraz Łukasz Strutyński, doradcy wspierający ZMP. Następnie głos zabrał Janusz Szewczuk, doradca strategiczny ZMP, który przeprowadził uczestników konferencji przez analizę demograficzną i ekonomiczna gmin z obszaru partnerstwa. Zwieńczeniem konferencji była prezentacja wypracowanych celów oraz propozycja projektów strategicznych wypracowanych wspólnie z Zespołem Roboczym. Prezentacji dokonali prowadzący konferencję: Kamil Niklewicz i Marek Gabzdyl, którzy opiekują się naszym partnerstwem w projekcie.

Prezentacją doradców ZMP towarzyszyła burzliwa dyskusja o przyszłości partnerstwa oraz możliwościach rozwoju gmin i jego mieszkańców.