Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie informuje, że PROM w m. Krzemienna od dnia 05.09.2022 r. pływa od poniedziałku do piątku w godzinach 600 – 1800 , a w  soboty i niedziele 800 – 1600 

Dyrektor ZDP w  Brzozowie