Zakończenie pełnienia służby
przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie 
st. bryg. mgr inż. Jana SZMYDA

Komendant Powiatowy  Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie st. bryg. mgr inż. Jan SZMYD