Odsłonięcie pomnika

 Pomnik  Marszałka  Józefa  Piłsudskiego  stanął  w  Brzozowie  na  ulicy  Armii  Krajowej.  Uroczystego  odsłonięcia  monumentu  3  września  br.  dokonali  Zygmunt  Błaż  -  Starosta  Brzozowski,  Piotr  Babinetz  -  Poseł  na  Sejm  RP  oraz  Adam  Siwek  -  Dyrektor  Biura  Upamiętniania  Walk  i  Męczeństwa  Instytutu  Pamięci  Narodowej  w  Warszawie. 

Popiersie  wykonałartysta  rzeźbiarz  Maciej  Syrek,  zaś  pomnik  zaprojektowali  architekci:  Zdzisław  Wojdanowski  i  Karolina  Szałankiewicz.  Elementy  pomnika  wykonał  natomiast  Tadeusz  Brach.  W  uroczystościach  uczestniczyli  parlamentarzyści,  samorządowcy  szczebla  wojewódzkiego,  powiatowego  oraz  gminnego,  żołnierze  21  Brygady  Strzelców  Podhalańskich  w  Rzeszowie,  duchowni,  młodzież  z  brzozowskich  szkół,  mieszkańcy  Brzozowa  i  powiatu  brzozowskiego.