Drukuj

UCHWAŁA NR 99/19  ZARZĄDU POWIATU W BRZOZOWIE z dnia 31 października 2019 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu brzozowskiego w roku 2020