Zarząd Powiatu w Brzozowie w dniu 21 stycznia 2020 ogłosił nabór wniosków na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku oraz przyjął regulamin dofinansowania z budżetu powiatu imprez i przedsięwzięć z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i turystyki w roku 2020.

Szczegóły znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale pożytek publiczny
https://powiatbrzozow.pl/index.php/zalatw-sprawe/katalog-spraw/wydzial-oswiaty-rozwoju-regionalnego-i-promocji-powiatu/266-pozytek-publiczny

Informacji w tej sprawie udziela Jacek Cetnarowicz – inspektor w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, III piętro pokój nr. 10 , tel. 13 43 426 45