Informujemy, że z dniem 24 czerwca 2022 r. rozpoczyna się nabór wniosków na stypendia dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Brzozowski w ramach Programu Stypendialnego Powiatu Brzozowskiego im. bł. Ks. Jerzego Popiełuszki.

Wnioski należy składać w terminie do 31 sierpnia br. w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Brzozowie ul. Armii Krajowej 1.
Wszelkie informacje dotyczące stypendium będą udzielane telefonicznie pod nr 13 43 426 45 w. 147.

UCHWAŁA Nr X/51/2015 RADY POWIATU w Brzozowie z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia Programu Stypendialnego Powiatu Brzozowskiego  im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Uchwała Nr XXI/143/20 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 26 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Programu Stypendialnego Powiatu Brzozowskiego im. bł. Ks. Jerzego Popiełuszki

Wzór wniosku do pobrania.

Klauzula informacyjna RODO