Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie informuje, że w związku z realizacją zadania „Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi powiatowej Nr 2061R Izdebki – Hłudno w km 0+845 – 0+895 wraz z odbudową nawierzchni drogi w km 0+830, – 0+913 w miejscowości Izdebki" zostanie zamknięta droga dla ruchu pojazdów od 06.10.2020 r. do 11.12.2020 r. Na czas realizacji robót została wprowadzona zmiana organizacji ruchu. Prosimy kierować się na wyznaczone objazdy. Za utrudnienia przepraszamy.


Anna Pytlak - Inspektor Nadzoru ZDP Brzozów