W związku z zawieszeniem przez przewoźnika kursów na liniach autobusowych przebiegających przez teren gmin Dydnia i Nozdrzec informujemy, że obecnie prowadzone jest postepowanie mające na celu wyłonienie Operatora i jak najszybsze przywrócenie funkcjonujących do tej pory kursów.