Informujemy, że od dnia
15 stycznia br. zostaną przywrócone przewozy autobusowe

na liniach komunikacyjnych przebiegających
przez teren gmin Dydnia i Nozdrzec.