stypendia

Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w Brzozowie uczniowie szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Brzozowski oraz absolwenci szkół podstawowych, którzy podejmą naukę w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Wielkiego w Brzozowie, Zespole Szkół Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzozowie i Zespole Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowie od 1 września 2021r. będą mogli ubiegać się o przyznanie stypendium naukowego w ramach Programu Stypendialnego Powiatu Brzozowskiego im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w wysokości 200 zł miesięcznie. Warunkiem przyznania stypendium będzie spełnienie następujących kryteriów:

1) średnia ocen za rok szkolny poprzedzający złożenie wniosku o przyznanie stypendium – co najmniej 4,75;

2) zachowanie – co najmniej bardzo dobre;

3) kompletny wniosek złożony do 31 sierpnia 2021r.

Ponadto co roku przyznawane jest jednorazowe stypendium w wysokości 1000 zł dla absolwenta roku wyłonionego w każdej ze szkół prowadzonych przez Powiat Brzozowski.