Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie zawiadamia o całkowitym zamknięciu drogi powiatowej nr 2054R w Brzozowie ul. Chopina w dniach 21, 22, 23.07.2021 (środa, czwartek, piątek) w godz. od 8.00 do 17.00 w km 0+445 - 2+300 w związku z wykonaniem nawierzchni asfaltowej na całej szerokością jezdni. Zadanie jest realizowanych w ramach "Remontu drogi powiatowej nr 2054R w km 0+455 - 2+300 wraz z remontem przepustów w km 2+025 i w km 1+609 w m. Brzozów" zleconej w wyniku przetargu przez Powiat Brzozowski firmie MPDiM Rzeszów.

Anna Pytlak - Inspektor nadzoru