Pasieka Logo 150pxFundacja Pasieka w ramach realizacji zadania publicznego obejmującego prowadzenie nieodpłatnych punktów pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego w Jasienicy Rosielnej i Nozdrzcu podejmuje liczne działania z zakresu edukacji prawnej:
- prowadzi profil Facebook, na którym umieszczane są informacje o tematyce prawnej,
- udostępniła na stronie internetowej www.fundacjapasieka.pl i Facebook profesjonalny filmik animowany zachęcający do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej,
- utworzyła podstronę na swojej stronie internetowej z treściami prawnymi,
- udostępniła na swoich kanałach dostępu internetowego (stronie www.fundacjapasieka.pl i Facebook) artykuły i biuletyny prawne,
- udostępniła kontakt z ekspertem z zakresu pomocy w sprawie programu "Czyste Powietrze",
- opracowuje plakaty i ulotki promujące działalność punktów nieodpłatnej pomocy.
Poniżej zapraszamy do obejrzenia filmu dotyczącego uprawnień konsumenta w zakresie reklamacji oraz umieszczamy linki do artykułów prawnych.

ARTYKUŁY PRAWNE:
Dochodzenie należności z Funduszu Alimentacyjnego przez właściwy organ
https://fundacjapasieka.pl/dochodzenie-naleznosci-z-funduszu-alimentacyjnego-przez-wlasciwy-organ/

Procedura Niebieskiej Karty
https://fundacjapasieka.pl/procedura-niebieskiej-karty/

Alimenty na dziecko - prawo czy obowiązek?
https://fundacjapasieka.pl/alimenty-na-dziecko-prawo-czy-obowiazek/

Przestępstwo gróźb karalnych
https://fundacjapasieka.pl/przestepstwo-grozb-karalnych/

Bezpieczeństwo seniorów w kontekście przestępstwa oszustwa
https://fundacjapasieka.pl/bezpieczenstwo-seniorow-w-kontekscie-przestepstwa-oszustwa/

Warunkowe umorzenie postępowania – skutki i korzyści
https://fundacjapasieka.pl/warunkowe-umorzenie-postepowania-skutki-i-korzysci/