droga zamknieta

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie zawiadamia o całkowitym zamknięciu drogi powiatowej Nr 2021R Barycz - Nozdrzec w km 2+345 do km 2+735w m. Wesoła - (zabezpieczenie osuwiska ) w dniu 3, 4, 5 listopada 2021 r. (środa, czwartek, piątek) w godz. od 7.00 do 18.00 w związku z wykonaniem nowej nawierzchni asfaltowej.

W przypadku opadów deszczu termin zostanie przesunięty.

Tomasz Zagrobelny