Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie zawiadamia o całkowitym zamknięciu drogi powiatowej Nr 2056R Jabłonica Polska - Jasionów w m. Jasionów w km od 10+105 do km 10+905 w dniu 2, 3 listopada 2021 r. (wtorek, środa) w godz. od 8.00 do 18.00 w związku z wykonaniem nowej konstrukcji drogi.

           W przypadku opadów deszczu termin zostanie przesunięty.


Anna Pytlak - Inspektor Nadzoru ZDP Brzozów