Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie zawiadamia o całkowitym zamknięciu drogi powiatowej Nr 2056R Jabłonica Polska - Jasionów w miejscowości Jasionów w km od 10+105 do km 10+905 w dniu 8 listopada 2021r. (poniedziałek) w godz. od 8.00 do 18.00 w związku z wykonaniem nowej nawierzchni asfaltowej.

W przypadku opadów deszczu termin zostanie przesunięty.


Anna Pytlak - Inspektor Nadzoru ZDP Brzozów