Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie zawiadamia o całkowitym zamknięciu drogi powiatowej Nr 2056R Jabłonica Polska - Jasionów w m. Jasionów w km od 10+105 do km 10+905 w dniach 22 i 23 listopada 2021r. (poniedziałek, wtorek) w godz. od 8.00 do 17.00 w związku z wykonaniem nowej nawierzchni asfaltowej.
W przypadku opadów deszczu termin zostanie przesunięty.

Anna Pytlak - Inspektor Nadzoru ZDP Brzozów