droga zamknieta

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie zawiadamia o całkowitym zamknięciu drogi powiatowej nr 2036R Brzozów - Wara w km 14+640 - 19+180 w miejscowości Izdebki i Wara w dniach 13-15.06.2022r. i w dniach 20-24.06.2022r. w godz. od 8.00 do 18.00 w związku z wymianą przepustów pod drogą.

Anna Pytlak - Inspektor Nadzoru