droga zamknieta

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie zawiadamia o całkowitym zamknięciu drogi powiatowej  nr 2006R Haczów - Besko w km 0+843 - 2+043 w miejscowości Haczów w dniach 20.06.2022r. - 08-07.2022r. w związku z pracami bitumicznymi.Zostaną wyznaczone tymczasowe objazdy.

Dyrektor ZDP - Brzozów.