Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie zawiadamia o całkowitym zamknięciu drogi powiatowej Nr 2024R Domaradz - Przysietnica w km 2+905 do km 5+990 w dniach 04 – 05. 07. 2022 r. (poniedziałek, wtorek) w godzinach od 8.00 do 17.00 w związku z wymianą przepustów na całej szerokości jezdni.

W przypadku opadów deszczu termin zostanie przesunięty.

Dyrektor ZDP w Brzozowie