Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie zawiadamia o całkowitym zamknięciu drogi powiatowej nr 2036R Brzozów - Wara w km 14+640 - 19+180 w miejscowości Izdebki i Wara w dniach: środa (10.08.2022 r.) od godz. od 11.00 do 17.00,czwartek i piątek (11-12.08.2022 r.) w godz. od 8.00 do 17.00 w związku z wykonaniem nakładki asfaltowej.

Tomasz Zagrobelny - Dyrektor ZDP Brzozów