Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie zawiadamia o całkowitym zamknięciu drogi powiatowej  nr 2024R Domaradz - Przysietnica w km  2+905 – 5+990 w m. Golcowa i Domaradz (odcinek od końca chodnika za stadionem w m. Golcowa do przystanku koło szkoły w m. Domaradz) w dniach od 04.10.2022 r. (wtorek)  do 07.10.2022 r. (piątek) w godz. od 8.00 do 18.00 w związku z wykonaniem nawierzchni asfaltowej na całej szerokości jezdni.

Jednocześnie informujemy, że  w przypadku opadów deszczu termin może ulec przesunięciu.

Inspektor Nadzoru ZDP - Brzozów

Anna Pytlak