Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie zawiadamia o całkowitym zamknięciu drogi powiatowej  nr 2063R Blizne – Golcowa  w km 0+560 -0+780  oraz w km 2+030 – 3+860 w miejscowości Blizne w dniu 21.10.2022r. (piątek)  w godz. od 11.00 do 17.00 i w dniach 24,25,26,27,28.10.2022r.(od poniedziałku do piątku) w godz. od 7.00 do 17.00 związku z wykonaniem nawierzchni asfaltowej na całej szerokości jezdni.
 
Inspektor Nadzoru ZDP - Brzozów

Anna Pytlak