Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie zawiadamia o całkowitym zamknięciu drogi powiatowej nr 2039R Izdebki - Obarzym w km 0+000 - 1+500 w miejscowości Izdebki (odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową Izdebki - Wara do lasu w stronę Obarzyma) w dniach 17.10.2022 r. - 19.10.2022 r.  w godz. od 7.30 do 19.00 w związku z wykonaniem podbudowy z kruszywa oraz robót bitumicznych  na całej szerokości drogi.  W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych termin ten może ulec wydłużeniu.

Inspektor Nadzoru ZDP – Brzozów