Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie zawiadamia o całkowitym zamknięciu drogi powiatowej Nr 2021R Barycz - Nozdrzec w km 9+205 - 9+421 w miejscowości Hłudno od 06.11.2023 do 08.11.2023 w związku z wykonaniem zabezpieczenia osuwiska w ciągu drogi powiatowej. Wszystkie pojazdy skierowane zostaną na wyznaczony objazd.
 
Od dnia 09.11.2023 możliwe będzie wznowienie ruchu pojazdów komunikacji zbiorowej.