Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie zawiadamia o całkowitym zamknięciu mostów w ciągu drogi powiatowej nr 2035R Stara Wieś do DW 886w m. Stara Wieś  i DP nr 2033R  Blizne - Blizne (Rola)  w miejscowości Blizne w dniu 18.04.2024r. (czwartek)  w godz. od 7.30 do 15.00  związku z wykonaniem dylatacji na całej szerokości jezdni obiektu mostowego.
 
Inspektor Nadzoru ZDP - Brzozów
Anna Pytlak