szczepienielisowPowiatowy Lekarz Weterynarii w Brzozowie informuje o planowanej w dniach 18 kwietnia – 26 kwietnia 2024 r. wiosennej akcji szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepienia obejmą swoim zasięgiem teren całego powiatu brzozowskiego.

Dodatkowo informuje, że na terenie powiatu brzozowskiego miejscowości: Brzozów, Humniska, Stara Wieś, Górki, Przysietnica, Grabownica Starzeńska, Haczów zostają objęte dodatkowym, ręcznym wyłożeniem szczepionki w bezpośredniej bliskości zabudowań gospodarskich.

Z poważaniem

z up. Z-ca PLW w Brzozowie

Grzegorz Błaż

plakt wscieklizna