Zarząd Powiatu w Brzozowie 
ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu w Brzozowie w sprawie

Programu Współpracy Powiatu Brzozowskiego z organizacjami pozarządowymi 
oraz innym podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

Wszelkie szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania zamieszczone są na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego