O G Ł O S Z E N I E
o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

1. Podstawa prawna:
art. 23 ust 1 pkt 1 w związku z art. 19 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. 
o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1867 z późn. zm.).

2. Nazwa i adres właściwego organizatora:
Powiat Brzozowski
adres: 36-200 Brzozów, ul. Armii Krajowej 1

3. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:
Na podstawie art. 19 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1867 z późn. zm.) organizator dokona wyboru operatora w trybie ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1920).
W przypadku braku ofert w trybie ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1920), organizator dokona wyboru operatora w trybie art. 19 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1867 z późn. zm.) poprzez bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

4. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy:
a) określenie rodzaju transportu: transport drogowy, przewozy autobusowe,
b) określenie sieci komunikacyjnej: przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym na sieci komunikacyjnej obejmującej obszar Powiatu Brzozowskiego, dla której Powiat Brzozowski jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego.

5. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania:
17 listopad 2018 r.

6. Zmiana informacji:
Na podstawie art. 23 ust 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1867 z późn. zm.) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

Brzozów, 14.11.2017r.