INFORMACJA Dotycząca realizacji ważniejszych zadań w ramach budżetu powiatu i pozyskanych środków ze źródeł zewnętrznych w 2017 r.