Marszałek Województwa Podkarpackiego
zaprosza na
III Podkarpackie Forum Obywatelskie,
które odbędzie się 1 września br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.


Program III Podkarpackiego Forum Obywatelskiego

8.30 – 9.30 – Rejestracja.
9.30 – 9.35 – Powitanie.
9.35 – 9.50 – Przemówienie Marszałka Województwa Podkarpackiego.
9.50 – 10.10 – Przemówienie Premiera Piotra Glińskiego: "Programy wspierania przez państwo rozwoju społeczeństwa obywatelskiego"
10.10 – 11.00 –"Zmiana wzoru ofert, sprawozdań i umów w związku z realizacją zadania publicznego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"  – Pan Wojciech Kaczmarczyk – Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Dyskusja.
11.00 – 11.40 – Aktualne zmiany w przepisach dot. NGO – szkolenie
11.40 – 12.00 – Przerwa kawowa.
12.00 – 12.30 – Debata: „Prawne uwarunkowania dla organizacji pozarządowych w świetle najnowszych zmian”.
12.30 – 13.30 – Szkolenie „Praktyczne aspekty RODO w kontekście zmian w ochronie danych osobowych”.
13.30 – 14.30 – Gala wręczenia Nagród Marszałka Województwa Podkarpackiego „NGO Wysokich Lotów”.
14.30              – Zaproszenie uczestników do zwiedzania stoisk wystawowych. Bezpośrednio po zwiedzaniu zaproszenie na obiad.