Drukuj

Uchwała 34/19 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 6 lutego 2019 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2019

nowy wzór wniosku (format *.docx)