Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym na zakup nowości wydawniczych, Powiat Brzozowski na realizację w/w zadania otrzymał dotację w wysokości 40 000,00 zł

Wykaz szkół, którym zostało udzielone wsparcie finansowe.
1. I Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie – 12 000,00 zł
2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Brzozowie – 4 000,00 zł
3. Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzozowie – 12 000,00 zł
4. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Budowlanych w Brzozowie – 12 000,00 zł