W związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie zawiadamia o przedłużeniu zamknięcia drogi powiatowej nr 2039R Izdebki - Obarzym w km 2+500 - 4+900 w miejscowości Obarzym w dniach 25. 09. 2022 r. - 29. 09. 2022 r. w godz. od 8.00 do 19.00 celem wykonania stabilizacji nawierzchni na całej szerokości drogi.  

Inspektor Nadzoru ZDP – Brzozów