Sędzia Janusz Szarek

Dużym zainteresowaniem wśród uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie cieszyło się spotkanie z Januszem Szarkiem – Sędzią Sądu Okręgowego w Krośnie Wydziału II Karnego, również absolwentem brzozowskiego liceum. 

20 kwietnia br. wygłosił on wykład dla młodzieży uczęszczającej na kierunek humanistyczny. Sędzia Janusz Szarek w swoim wystąpieniu omówił podstawowe zagadnienia prawne, a także zapoznał z zasadami odpowiedzialności karnej. Opowiedział o funkcjonowaniu sądu w prawie polskim. Uczniom planującym kontynuację nauki na studiach prawniczych przybliżył system kształcenia oraz sposób zdobywania aplikacji przygotowujących do wykonywania poszczególnych zawodów prawniczych.

Sędzia Szarek rozmawiał z młodzieżą na trudne tematy związane z przestępczością nieletnich i dorosłych. Omawiał jakie kary może orzec sąd za popełnione przez młodych ludzi przestępstwa lub wykroczenia. Podawał przykłady zagrożeń na jakie narażone są osoby w ich wieku. – Prawo nie może działać wstecz. Kiedy dzisiaj sprawca popełnia przestępstwo, powodując wypadek drogowy, to jest sądzony według przepisów obowiązujących obecnie. Ta fundamentalna zasada występuje nie tylko w polskim prawie, ale generalnie praktycznie we wszystkich cywilizowanych systemach prawnych. Nie możemy być skazani za czyn, który po jakimś czasie ustawodawca uzna za czyn karalny, zakładając, iż w momencie popełnienia nie był czynem karalnym – tłumaczył sędzia J. Szarek.

Opowiadał również o swoich doświadczeniach zawodowych. Poruszał tematy dotyczące edukacji prawnej młodzieży. Zwrócił uwagę na problem agresji w szkole, a także odpowiedzialności za własne zachowanie i związane z tym konsekwencje nieprzestrzegania norm prawnych.

Sędzia Janusz Szarek

Uczniowie czynnie brali udział w spotkaniu zadając wiele pytań, na które sędzia w sposób wyczerpujący udzielał odpowiedzi. Wspólne dyskusje potwierdziły, że współczesne zagrożenia, jakie niesie, m.in. Internet, narkotyki, cyberprzemoc, wykorzystywanie seksualne nieletnich są poważnym problemem. Wymagają one stanowczych, konsekwentnych i wspólnych działań szkół, a także rodziców, aby uchronić młodzież przed konfliktem z prawem. Jest to bardzo ważne, by młody człowiek czuł się bezpiecznie i miał zapewnione dobre warunki do rozwoju.
W spotkaniu z Sędzią Januszem Szarkiem uczestniczyła także Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie Dorota Kamińska oraz nauczyciele.