Pielgrzymka Samorządów

Kilkunastoosobowa delegacja Powiatu Brzozowskiego ze Starostą Brzozowskim Zygmuntem Błażem oraz Przewodniczącym Rady Powiatu w Brzozowie Henrykiem Kozikiem na czele wzięła udział w VIII Pielgrzymce Samorządów Terytorialnych do Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Łaskawej Lwowskiej w Lubaczowie. Tego dnia (7 maja br.) przedstawiciele podkarpackich i lubelskich parlamentarzystów, władz wojewódzkich i samorządowych powierzyli swe Małe Ojczyzny opiece Matce Boskiej Łaskawej. 

Majowe pielgrzymowanie samorządowców swym początkiem sięga roku 2009, kiedy to Papież Benedykt XVI specjalnym dekretem ustanowił dzień 7 maja jako dzień odpustu ku czci Matki Boskiej Łaskawej. Właśnie w Lubaczowie, już po raz ósmy, podkarpaccy i lubelscy przedstawiciele samorządów prosili o łaski dla naszej Ojczyzny oraz o pomyślny rozwój lokalnych wspólnot przed wizerunkiem Matki Boskiej Łaskawej. Powierzali jej opiece mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny, podobnie jak przed laty król Jan Kazimierz w 1656 roku składał śluby lwowskie, powierzając Jej sprawy ojczyzny i narodu polskiego. 

Pielgrzymka Samorządów

Uroczystej mszy św. odpustowej przewodził Jego Ekscelencja Ks. Biskup Jan Sobiło – Biskup pomocniczy diecezji charkowsko – zaporoskiej na Ukrainie. Podniosłym momentem Eucharystii był akt zawierzenia „małych ojczyzn” Matce Bożej, który w imieniu samorządowców wypowiedzieli Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska wraz z Wicewojewodą Podkarpackim Piotrem Pilchem. - Matko Najświętsza, dziś, w murach tej wspaniałej świątyni pragniemy Ci podziękować za opiekę i łaski, jakimi na co dzień szczodrze nas obdarzasz. Są one dla nas znakami, za którymi staramy się podążać w naszej pracy i w codziennym życiu. Nasze podziękowania kierujemy do Ciebie z ufnością, tą samą z jaką Król Polski Jan Kazimierz dziękował Ci za zwycięstwo pod Beresteczkiem. To on w 1656 roku, składając przed Tobą Śluby Królewskie oddał Ci państwo polskie i ogłosił Cię Królową Korony Polskiej - czytała Wicemarszałek Maria Kurowska. - Wierzymy, że Nasz Naród może wytrwać w wierze dzięki silnej rodzinie, która będąc podstawą życia społecznego pozwala duchowo wzrastać Twoim dzieciom. Polskim rodzinom potrzeba dziś Twojego nieustającego wsparcia, aby stale doświadczały Twej obecności i opieki. Prosimy Cię Maryjo otocz polskie rodziny potrzebną łaską i kieruj je na Boże drogi – w imieniu zebranych prosił Wicewojewoda Piotr Pilch.

Podczas uroczystości odsłonięto i poświęcono popiersie św. Brata Alberta oraz otwarto wystawę, poświęconą śladom świętego na ziemi lubaczowskiej. 

W uroczystościach uczestniczył m.in. Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska, Wicewojewoda Podkarpacki Piotr Pilch, liczni parlamentarzyści i służby mundurowe. Samorząd Powiatu Brzozowskiego reprezentowali: Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż, Przewodniczący Rady Powiatu w Brzozowie Henryk Kozik wraz z Radnymi Rady Powiatu: Zdzisławem Szmydem i Czesławem Kędrą oraz pracownicy Starostwa Powiatowego wraz z pocztem sztandarowym.